Διάταξη PCB, Αντιγραφή PCB, όπισθεν PCB

Κλώνος PCB, κατασκευή PCB, επεξεργασία SMT,

Συναρμολόγηση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και μαζική παραγωγή

MCU Reverse, MCU Attack, IC Crack, IC αποκρυπτογράφηση

page_banner

MDT IC CRACK

Σειρά ξεκλειδώματος chip MDT2

Σειρά ξεκλειδώματος chip MDT2:
10P05
10P05 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P05 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10Ρ10
10P10 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P10 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10Ρ20
10P20 [SOP28] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P20 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10P21 [DIP18]
10P21 [DIP20]
10P21 [DIP22]
10P21 [DIP24]
10P21 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P21 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P21 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P22 [DIP18]
10P22 [DIP20]
10P22 [DIP22]
10P22 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P22 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P22 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P23 [DIP18]
10P23 [DIP20]
10P23 [DIP22]
10P23 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P23 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P23 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P41A1
10P41A1 [SOP16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P41A2
10P41A2 [SOP16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P41A1 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P41A2 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P43 [DIP18]
10P43 [DIP20]
10P43 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P43 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P43 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P55A1
10P55A2
10P55A3
10P55A4
10P55B1
10P55B2
10P55B3
10P55B4
10P55A1 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55A2 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55A3 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55A4 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55B1 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55B2 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55B3 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55B4 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150mil
10P55A (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P55B (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P56A1
10P56A2
10P56A3
10P56A4
10P56A1 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P56A2 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P56A3 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P56A4 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P56 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10Ρ61
10P61 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P61 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10Ρ62
10P62 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P62 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200 χιλιοστά
10P62 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P621
10P621 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P621 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10P621 (ISP)
10Ρ64
10P64 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P64 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P64 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P65 [DIP18]
10P65 [DIP42]
10P65 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
10P65 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600mil
10P65A1 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P65A2 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P65 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P651
10P651 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P651 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P651 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10Ρ72
10P72 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P72 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10P72 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10P721
10P721 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P721 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10P721 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10Ρ73
10P73 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
10P73 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200mil
10P73 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
10Ρ74
10P74 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P74 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P74 (ISP) Σημείωση: μέσω υποδοχής ISP
2005
2005 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2005 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2010
2010 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2010 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2020
2020 [SOP28] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2020 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2030
2030 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2030 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2050
2050 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2050 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2051
2051 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300εκ
2051 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ
2060
2060 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300χιλ
2060 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200εκ